Program 13. Setkání Hanáků v Náměšti na Hané

8:30 | RANNÍ KUROPĚNÍ
dechové hudby v ulicích | nám. T. G. Masaryka
10:00 | SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
s účastí krojovaných Hanáků | kostel sv. Kunhuty
11:30 | KROJOVANÝ PRŮVOD
nám. TGM – Sokolská – Nádražní – alej – nádvoří zámku
12:00 | SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
nádvoří zámku
12:30 | VITÉTE NA HANÉ
nádvoří zámku

13:00 | MUZIČKY
CM ZUŠ Smetanova Brno, CM Záletníci
a zpěváčci z Hané | nádvoří zámku
13:45 | CO HANAČKY NOSILY?
přednáška Bronislavy Millé | vnitřní prostory zámku
14:30 | HANÁ ÚRODNÁ A NEZNÁMÁ
komponovaný program z MFF Strážnice | nádvoří zámku
16:30 | DOCUKU
folkcorebeat s gulami z Valašského Meziříčí | nádvoří zámku

AREÁL U KAPLE NEJSV. TROJICE
Krojová poradna • Hanácké trhy • Přehlídka
hanáckých souborů