Nezařazené

III. Pouť krojovaných Hanáků na Svatý Kopeček

V neděli 3. června 2018 srdečně zveme krojované Hanáky i patrioty bez tradičního oděvu na III. Pouť krojovaných Hanáků na Svatý Kopeček. Se zpíváním Hanáckého mužského sboru Rovina půjdeme trasou křížové cesty ze Samotišek k bazilice Navštívení Panny Marie. Účast v tradičním kroji je vítána.

9:00 sraz účastníků v Samotiškách (ul. V Lipkách, u kruhového objezdu)

9:10 pouť se zpěvy HSM Rovina (křížovou cestou k bazilice na Svatém Kopečku)

10:30 požehnání v bazilice

Jeďte s námi autobusem… tam i zpět:

8:00 Prostějov, vlakové nádraží (nást. G, H)
8:10 Kralice na Hané, obecní úřad
8:15 Biskupice, zastávka
8:25 Dub nad Moravou, u pošty
8:35 Kožušany, obecní úřad

8:00 Přerov, autobusové nádraží
8:15 Rokytnice, náves
8:25 Brodek u Přerova, Masarykovo nám.
8:30 Majetín, škola
8:40 Velký Týnec, sokolovna
8:50 Velká Bystřice, parkoviště u zámku

S ohledem na kapacitu nám dejte nám raději vědět, že s námi autobusem pojedete – stačí napsat na info@hanfos.cz.

Srdečně zve pořádající Hanácký folklorní spolek, za podpory Statutárního města Olomouce, Statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje.

O hanáckyho kohóta 2017

Jednotné propozice postupových přehlídek dětí v sólovém zpěvu lidových písní

Cílem všech místních, regionálních a nadregionálních přehlídek a soutěží je podpora přirozené zpěvnosti mezi dětmi a mládeží ve vztahu k lidové písni, posílení jejich vlastní vědomé regionální příslušnosti a umožnění společného vystoupení dětí z různých koutů Hané.

Morava je a vždycky byla – ve vztahu k lidové písni – historicky velmi zpěvným regionem. Zpěvnosti ovšem ubývá. Nezpívá se doma, udržení a rozvíjení dětské zpěvnosti není zařazeno ani do školních osnov.

Jednou z nemnoha možností ukázat a podpořit dětské zpívání jsou soutěže či přehlídky. V mnoha dětech dokáží (kolikrát nečekaně) vzbudit trvalý zájem o lidovou píseň, díky nim je možno rozpoznat či podpořit dětský pěvecký talent…

 

Vlastimil Ondra
učitel, muzikant, vedoucí souborů Nivnička, Kuřátko a Boršičané,
autor projektů Folklorní akademie a Siločáry duše dítěte

 

Obecné informace

 • Přehlídka v sólovém zpěvu lidových písní z Hané je určena pěvecky nadaným dětem s dobrou výslovností a intonací ve věku od 3 do 15 let včetně. Rozhodující je věk účastníka dosažený k 31. 12. 2017.
 • Účastník se představí nejlépe v lidovém kroji a zásadně s písněmi z Hané, Malé Hané nebo Lipenského/Hostýnského Záhoří).
  U dětí žijících ve větších městských aglomerací (např. Olomouc) může být u jedné písně zohledněna příslušnost k regionu, jehož materiál zpracovává soubor, který dítě navštěvuje.
 • Každý účastník zazpívá dvě lidové písně a capella (bez hudebního doprovodu). Dětem do 10 let doporučujeme zpívat obě písně rytmické, u zpěváků ve věku 10–15 let by jedna píseň měla být volného, rubatového charakteru a druhá spíše rytmická. Písně musí být bez vlivu novodobých hudebních žánrů, včetně dechové hudby.
  Pozn.: V případě postupu do moravsko-slezského kola přehlídky zůstane volnější píseň bez doprovodu, při druhé bude účastníka instrumentálně doprovázet cimbálová muzika. Doprovod lidovou muzikou bude nově zajištěn v podobném rozsahu také na krajské přehlídce regionu Haná od roku 2018.
 • Délka písně není limitována počtem slok, obvykle stačí 2-3 sloky. Pořadatelé věří ve zdravý úsudek všech, kteří dětem s přípravou na přehlídku budou pomáhat. Není povoleno zpívat blok sestavený z více písní.
 • Zpěváčci se zúčastní soutěže na vlastní náklady.
 • Před samotným zpíváním doporučujeme dětem udávat jeden základní tón nebo souzvuk.
 • Výkony soutěžících posoudí odborná porota, a to podle následujících kritérií:
  • obecná hudební kvalita výkonu (intonace, rytmus, frázování, dynamika, výslovnost textu)
  • obecná pěvecká kvalita výkonu (výběr tóniny, práce s hlasovým rozsahem a témbrem)
  • regionální a stylová čistota výkonu (výběr písně a stylové zvládnutí jejího charakteru, správná výslovnost příslušného nářečí, přiměřená volba písně k věku interpreta)
  • celkový hudební projev a emocionální náboj výkonu

 

Místní přehlídky

 • Základní (místní) kola postupové přehlídky se konají:
  • v Olomouci ve středu 29. 3. 2017 na ZUŠ I. Krejčího, Na Vozovce 32
   přihlášky zasílejte do 24. 3. 2017 na adresu info@hanfos.cz nebo Hanácký folklorní spolek, Lužická 12, 796 01 Prostějov
  • v Šumperku ve středu 29. 3. 2017 ve SVČ Doris, Komenského 9
   přihlášky zasílejte na adresu souteze@doris.cz nebo SVČ Doris, Komenského 9, 787 01 Šumperk
  • v Kroměříži ve středu 29. 3. 2017 v Domě kultury, Tovačovského 2828, přihlášky předem nejsou potřeba, kontakt Josef Olišar, josef.olisar@seznam.cz
  • v Prostějově dne 7. 12. 2016
  • v Přerově dne 11. 6. 2016
 • Formulář přihlášky je ke stažení také na adrese http://www.hanfos.cz/download/kohot2017_propozice.pdf
 • Do přihlášky uvádějte: jméno, příjmení a datum narození účastníka, telefon a email účastníka i jeho rodiče, úplnou adresu bydliště a PSČ, reprezentovaný region, jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce a příp. také navštěvovanou školu (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ) a folklorní soubor či muziku.
 • Na základě hodnocení výkonů vybere porota místního kola celkem max. 10 zpěváčků bez ohledu na jednotlivé věkové kategorie a bez určení pořadí. Ti postoupí na regionální přehlídku v Prostějově. Přihlášky na regionální přehlídku všem postupujícím zajistí pořadatel místního kola.

  

Regionální přehlídka

 • Přehlídka (krajská) pro region Haná, Malá Haná a Hostýnské/Lipenské pod názvem O hanáckyho kohóta proběhne 11. 4. 2017 v klubu DUHA v Prostějově (Školní 4, 1. patro). Pořadatelem regionální přehlídky je Město Prostějov, prostřednictvím DUHA Kulturního klubu u hradeb. Odborným garantem postupu do moravsko-slezského semifinále přehlídky Zpěváček – Děti a píseň je Hanácký folklorní spolek.
  • Regionální přehlídka se dělí do těchto věkových kategorií (rozhodující je věk účastníka dosažený k 31. 12. 2017):
   • děti 3–5 let
   • děti 6–7 let
   • děti 8–9 let
   • děti 10–11 let
   • děti 12 –15 let včetně
  • V individuálních případech může garant regionální přehlídky udělit výjimku a povolit účast v krajské přehlídce také zájemci, který neprošel žádným z místních kol. O výjimku je nutné požádat nejpozději do 4. 4. 2017 na info@hanfos.cz a doplnit žádost audio nebo video ukázkou pěveckých schopností zájemce.
  • Na základě hodnocení výkonů vybere porota krajské přehlídky 2 účastníky bez určení pořadí, které region Haná prostřednictvím garanta vyšle do zemského (moravsko-slezského) kola přehlídky Zpěváček – Děti a píseň. Porota také určí 1 náhradníka.
  • Účastníci ve věku od 10 do 15 let si přinesou notové zápisy svých písní v tóninách, ve kterých je zpívají – je to nutné pro postup a zhotovení instrumentálních úprav do moravsko-slezského kola.
   Účastníci kategorie do 10 let do dalších kol nepostupují, proto notové zápisy nepotřebují.

 

Zemská a celostátní přehlídka

 • Moravsko-slezská přehlídka Zpěváček – Děti a píseň proběhne 14. 5. 2017 ve Valašském Meziříčí.
 • Celostátní přehlídka Zpěváček – Děti a píseň proběhne 17. 6. 2017 v Kyjově.

 

Workshop před krajskou přehlídkou

Nově připravujeme setkání zpěváčků i dospělých podporovatelů dětského zpívání ještě před krajskou přehlídkou – v úterý 4. 4. 2017 v Olomouci. Podle zájmu upravíme program tak, aby byl co nejpřínosnější všem, kteří chtějí hanáckou lidovou písničku zpívat. Dejte nám vědět své náměty na program workshopu na zurek@hanfos.cz

 

Těšíme se na všechny zpěváčky!

 

Honza Žůrek, tel. 736 671 583, zurek@hanfos.cz

člen rady Hanáckého folklorního spolku,
odborného garanta postupové přehlídky v regionu Haná

Velký krojový bál na Hané

Ples příznivců folkloru, tance, lidové hudby a krojů z celé Moravy proběhne v sobotu 18. února v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. Parket se otevře ve 20 hodin společným předtančením krojovaných nejen Hanáků. K tanci a dobré zábavě bude hrát Hanácká dechová hudba Hulíňané a Cimbálová muzika Primáš. Lidově-hudební seskupení na místě právě vzniklá jistě potěší návštěvníky dlouho do noci nejen na parketu… Folklorní soubory se představí, jak je neznáte, připravena je ochutnávka vín a losování bohaté tomboly. Akci pořádá Hanácký folklorní spolek za významné podpory Města Velká Bystřice.

Vstupné včetně místenky stojí 250 Kč, krojované páry obdrží u vstupu láhev vína, kytičku a lístky do tomboly.
Předprodej vstupenek zajišťuje Infocentrum Velká Bystřice, Infocentrum v Olomouci (podloubí radnice) nebo si je lze zajistit také emailem na adrese info@hanfos.cz.

Setkání Hanáků – festival krojů, tanců, písní a tradic

Olomouc, 24. srpna 2016 – Stovky členů národopisných tanečních a hudebních souborů v hanáckých krojích se představí během Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje ve středu 28. září 2016 v Olomouci. Šestý ročník akce nabídne kromě krojovaného průvodu městem či vystoupení jednotlivých hanáckých souborů také vítání Marie Terezie v největší vojenské pevnosti na Hané, krojovou poradnu, speciální litovelské pivo Hanák, vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou nebo Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje se uskuteční ve středu 28. září 2016 v Olomouci, kam po Velké Bystřici, Doloplazech, Tovačově, Prostějově a Zábřehu doputoval festival hanáckých tradic. Program ale začíná už o den dříve, kdy od 19:30 na olomouckém Horním náměstí svůj tanečně-hudební program O zbojníkovi představí Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna. Účinkovat v něm bude téměř stovka tanečníků, hudebníků a zpěváků.

Přímo ve středu 28. 9. pak Olomoučany probudí dechovky v ulicích města, jedna bude vyhrávat také přímo z historické tramvaje. Samotné Setkání Hanáků začne v 9 hodin ráno lidovými zpěvy Hanáckého mužského sboru Rovina a mší v kostele sv. Michala s účastí krojovaných Hanáků. V 11 hodin vyjde z Korunní pevnůstky průvod Hanáků.

Na Horním náměstí pak před hlavním podiem proběhne slavnostní zahájení s pozdravy hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, senátora Parlamentu ČR Martina Tesaříka a primátora Statutárního města Olomouc Antonína Staňka. Po naražení prvního soudku speciálního litovelského piva Hanák a společné písni všech krojovaných Hanáků se začnou jednotlivé hanácké soubory představovat na Dolním náměstí.

Jedním z hlavních bodů dramaturgie letošního Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje bude od 14 hodin Uvítání Marie Terezie na Hané, v němž do Olomouce císařovna zavítá na návštěvu vojenské pevnosti. Téměř stovka krojovaných účinkujících z celé Hané ji pozdraví jedinečným tancem „cófavá“ a současně přesvědčí, že i „v Holomóci na placi só tam vojáci“. Na hlavní scéně pak bude následovat přehlídka dětských i věkem zralých zpěváků lidových písní a koncert ojedinělého hudebního seskupení Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

Záměrem letošního ročníku Setkání Hanáků je pozvat do Olomouce nejen členy národopisných souborů a muzik, ale v rámci kampaně „Přijďte v kroji“ se setkat také s patrioty z celého regionu, kteří Hanou za svůj domov považují a mají doma ještě původní kroj, byť nekompletní. Pokud dorazí tito Hanáci v lidovém oděvu do informačního stánku na Horním náměstí, získají stylovou odměnu a atraktivní poukázky od partnerů akce. Navíc pro ně bude po celý den otevřena krojová poradna, kde se zájemci dozví, jak o kroj pečovat.

Součástí festivalu Hanáků bude také farmářský trh a nabídka tradičních rukodělných výrobků, komentované prohlídky expozice o Hané ve Vlastivědném muzeu Olomouc, speciální program v Pevnosti poznání nebo krátká inspekční návštěva Marie Terezie ve vojenském ležení v Korunní pevnůstce.

Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje pod záštitou Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje a doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., primátora Statutárního města Olomouc a senátora Ing. Martina Tesaříka pořádá Hanácký folklorní spolek za významné finanční podpory Olomouckého kraje a za podpory Statutárního města Olomouc.

 

Kontakt pro média: Honza Žůrek, tel. 736 671 583, info@setkanihanaku.cz

Plakát a program akce: http://www.uschovna.cz/zasilka/KNYLA7AZN8ZGBEWK-JCX

setkani_DL_H2m

Za osm měsíců v Olomouci!

Setkání Hanáků • 28. 9. 2016 • Olomouc

Přípravy na letošní Setkání Hanáků jsou v plném proudu, i když to hlavní vypukne „až“ ve středu 28. září 2016 v Olomouci. Zatím si tenhle sváteční den zapište do svých diářů – ať už tančíte či hrajete s hanáckým souborem, máte doma kroj či se Hanákem prostě jen cítíte být. V Olomouci to společně roztočíme!

Setkání Hanáků • 28. 9. 2016 • Olomouc

Setkání Hanáků • 28. 9. 2016 • Olomouc